Rapor Yazma ve Sunum Becerileri

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Sosyal Hizmet Bölümü

Bölüm/Program Dersi

 

DERS TANIM BİLGİLERİ

Dersin Adı

RAPOR YAZMA VE SUNUM BECERİLERİ

Dersin Kodu

Teori/Saat

Uygulama/Saat

Laboratuar/Saat

AKTS Kredisi

SHS12

1

1

 

3

Dersin Koordinatörü

Yrd.Doç.Dr. A. Muhsin YILMAZÇOBAN

 

Öğretim Elemanları

Yrd.Doç.Dr. A. Muhsin YILMAZÇOBAN

 

Yardımcı Öğretim Elemanları

(-)

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilerin rapor yazma ve etkili sunum yapmaya dair bilgi ve becerilerini geliştirmektir.

Dersin İçeriği

Bu derste, literatür tarama, seminer hazırlama, kaynak gösterme, rapor hazırlama ve etkili bir sunumu gerçekleştirme konusu uygulamalı olarak ele alınmaktadır.

Dersin Dili

Türkçe

 

DERSİN PROGRAM TEMEL YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

No

Program yeterlilikleri

A

Profesyonel sosyal hizmet uzmanı kimliği geliştirme.

G

Alanına özgü bilimsel araştırma yapma, yapılmış araştırma sonuçlarından yararlanma ve mesleki literatürü yorumlama.

İ

Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

O

Meslekler-disiplinler arası işbirliğini sağlayabilme ve ekip içinde çalışabilme; kurumlar arası ilişki, işbirliği ve eşgüdüm sağlayabilme ve ortak hizmet geliştirebilme.

 

DERSİN PROGRAM YETERLİLİKLERİNİ KARŞILAMA DÜZEYİ

No

Alt Yeterlilikler (Bilgi, Beceriler ve Yetkinlikler)*

Karşılama  Düzeyi

Düşük

Orta

Yüksek

A

Profesyonel sosyal hizmet uzmanı kimliği geliştirme.

 

X

 

G

Alanına özgü bilimsel araştırma yapma, yapılmış araştırma sonuçlarından yararlanma ve mesleki literatürü yorumlama.

 

 X

 

İ

Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

 

 

X

O

Meslekler-disiplinler arası işbirliğini sağlayabilme ve ekip içinde çalışabilme; kurumlar arası ilişki, işbirliği ve eşgüdüm sağlayabilme ve ortak hizmet geliştirebilme.

 

X

 

 

DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI

Sıra No

 

Program*

Yeterlilikleri ile İlişkisi

Ölçme**Yöntemi

1

Öğrenci literatürü taramasını bilecektir.

 

 

2

Rapor yazma bilgi ve becerisini kazanacaktır.

 

 

3

Sunum tekniklerini bilecektir.

 

 

4

Raporu etkili bir biçimde sunma kazanacaktır.

 

 

**Yazılı Sınav:1, Sözlü Sınav:2, Ev Ödevi:3, Lab./Sınav:4, Seminer/Sunum:5, Dönem Ödevi:6

 

DERSİN HAFTALIK İÇERİĞİ

Hafta

Detaylı İçerik

1

Tanışma, Sosyal hizmet uygulamalarında rapor yazma ve sunum becerilerinin yeri ve önemi

2

Örneklerle bir raporda bulunması gereken bölümler

3

Rapor yazmadan önce hazırlık, literatür taraması

4

Raporun tasarlanması, bilimsel ölçütlerle yazıya geçirilmesi

5

Rapor örneklerinin paylaşılması, rapor yazmada karşılaşılan güçlükler

6

Sunum (prezentasyon) ve sunum türleri (1. Bilgi verme amaçlı sunum; 2. İkna etme amaçlı sunum)

7

Ara Sınav

8

Temel sunum becerileri I (izleyici ile temas, ses kalitesi ve düzeyi, sunumu görsel-işitsel araçlarla destekleme ve multimedya araçlarından faydalanma, beden dilinin doğru kullanımı, sessizliği kullanma, heyecanı gizleme, konuşmayı çeşitleme, grubu canlı tutma)

9

Temel sunum becerileri II (izleyici ile temas, ses kalitesi ve düzeyi, sunumu görsel-işitsel araçlarla destekleme ve multimedya araçlarından faydalanma, beden dilinin doğru kullanımı, sessizliği kullanma, heyecanı gizleme, konuşmayı çeşitleme, grubu canlı tutma)

10

Sunum örnekleri (I) (slayt hazırlama, power point, afiş, broşür, dosya hazırlama vb.)

11

Sunum örnekleri (I) (slayt hazırlama, power point, afiş, broşür, dosya hazırlama vb.)

12

Bir sunumun planlanması (sunumun amacını belirleme, sunumu seyirci profiline göre tasarlama, kullanılacak görsel-işitsel malzemeyi belirleme, ortamın özellikleri hakkında bilgi edinme, zamanı kullanma, mekanı kullanma)

13

Öğrencilerin sınıf içerisinde örnek bir sunumu gerçekleştirmesi (uygulama)

14

Öğrencilerin sınıf içerisinde örnek bir sunumu gerçekleştirmesi (uygulama), dersin genel değerlendirmesi

 

DERS KİTABI VEYA MALZEMESİ

No

Kaynak

 

BINGAMAN, E. Christine. (Çev.E.Tuşkan) .Etkili Sunuş. Rota Yayıncılık, 1993.

SÖKMEN, Alev. ve Oya GÜNDÜZ. Uygulamalı Örneklerle Bilgisayar Kullanımı. Detay Yayıncılık.2006.

DEMİREL, Özcan. Öğretimde Planlama ve Değerlendirme. Öğretme Sanatı. PEGEM Yayıncılık. 2006.

KANTEMİR, E. (1995). Yazılı ve Sözlü Anlatım. Ankara: Engin Yayınları.

 

AKTS/ÇALIŞMA YÜKÜ TABLOSU

Etkinlikler

Sayısı

Çalışma Süresi
(Saat)

Çalışma Süresi
(Dakika)

Toplam
(Çalışma Yükü)

Ders Hafta Sayısı ve Saati

14

3

0

42

 

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, Kütüphane, Pekiştirme)

8

1

0

8

Ara Sınav

1

8

0

8

Kısa Sınav

2

4

0

8

Ödev

1

8

0

8

Uygulama

0

0

0

0

Laboratuar

0

0

0

0

Proje

0

0

0

0

Atölye

0

0

0

0

Sunum/Seminer Hazırlama

1

8

0

8

Alan Çalışması

0

0

0

0

Diğer

0

0

0

0

Dönem Sonu Sınavı

1

8

0

8

Toplam Yük

90

Toplam Yük / 30

3,30

Dersin AKTS Kredisi

3

 

Tüm hakları saklıdır © 2012. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi